28 Août 2016, XXIIème anniversaire de l'assassinat du Père Jean-Marie Vincent. La Fondation et les institutions partenaires ne cesseront pas d’élever leurs voix et d´agir pour réclamer Justice. ">

Il y a 22 ans ...


Le Père Jean-Marie Vincent a été assassiné le 28 août 1994.
Il y a 0 ans, 0 mois et 0 jours,

21 Octobre 1945 - 21 Octobre 2016 

Si Jean-Marie Vincent était encore en vie, il fêterait ses 71 ans,
le 21 octobre 2016

<
     
   
 

Un message du Coordonnateur
du Conseil de Direction

C'était le 28 août 1994, vers 8 heures du soir. Il y a 22 ans ...

A ceux et celles qui ont connu Jean-Marie, qui l'ont aimé et qui n'acceptent pas qu'il soit relégué dans l'oubli ni que le crime demeure à jamais impuni.

Le rêve d'un autre monde
à construire

KOMINIKE KONSÈY DIREKSYON
FONDASYON JANMARI VENSAN AN
POU 22 zyèm ANIVÈSÈ LANMÒPÈ A

Nan okazyon venndezyèm anivèsè asasina Pè Janmari Vensan an, Fondasyon ki pote non l la vle salye tout zanmi militan ki te angaje yo nan yon menm batay avèk Jan Boul. Li vle salye an menm tan tout òganizasyon ak enstitisyon ki t ap travay avè l pou triyonf lafwa, lajistis ak yon vre devlòpman nan peyi nou an.

Ane sa a gen plis pase 15 òganizasyon k ap mande pou ankèt sou lanmò Janmari a louvri yon lòt fwa ankò. Ane sa a ankò, Fondasyon an sètoblije denonse Gwoup Bidjo a ki kontinye ap fè dappiyanp sou tèPè Janmari ki te nan men Fondasyon an malgre lajistis rann yon vèrdik ki vle di yon desizyon final kote li rekonèt byen klè tè yo (22 kawo) se pwopriyete lejitim Fondasyon an.

Okipasyon ilegal tè sa yo bloke depi 5 lane yon chantye Jan Boul te kòmanse ki te gen ladan l kreyasyon yon Park ekolojik epi yon fèrm agwobiolojik nan zòn Lafito a. Men gen demach k ap fèt pou etann pwojè sa yo nan kèk lòt depatman. Nan lide sa a, Fondasyon Janmari Vensan an ap envite tout moun ki ta renmen wè vil Okap la ak rès peyi a san katafal fatra k ap depafini ak sante moun yo, nan yon konferans deba k ap dewoule dimanch 28 out 4trè aprèmidi nan Karitas Okap la.

Jèn, etidiyan, inivèsitè, komite katye, òganizasyon fanm, moun k ap travay nan lasante, reskonsab legliz yo ak relijyon yo, reskonsab politik, patriyòt konsekan n ap tann nou tout pou nou analize plizyè kalite solisyon k ap sou tab la nan zafè jesyon anviwonnman an. Konferans deba sa a k ap melanje ak aktivite kiltirèl e atistik ap reyalize pou komemore 22zyèm anivèsè asasina Pè Janmari Vensan an.

POU FONDASYON AN KONSEY DIREKSYON FONDASYON JEANMARI VENSAN AN

Pè Frantz Grandoit,
Koòdonatè Direksyon FJMV

Jules Anantua, Trezorye

 

PAGE D'ACCUEIL 2015

 Archives 2014 de la Fondation JMV

 

 

 

 

Père Jean-Marie Vincent

Serviteur de Dieu...                                                             

Les Manifestations du XXème - 28 Août 2014
Certains Dossiers sont de format: pdf - A charger

 

Les moyens économiques de la Fondation sont vraiment faibles.

Votre solidarité financière, fraternelle, organisationnelle et institutionnelle
est nécessaire pour faire ensemble renaitre l'espérance.

Suivez ce lien, si vous souhaitez verser une contribution à la Fondation

Ou contactez la Fondation
Courriel de la FJMV

Frantz Grandoit, coordonnateur, tél: (509) 4869 7403
Jules Anantua, trésorier, tél : (509) 3294 3336 ou 3796 1633
Site web: fjmv

-